robert.lezak@normanbenett.pl
Tel.: +48 504 104 694

Zapijanie stresu

Zapijanie stresu to strach przed odrzuceniem i niska samoocena skłaniają nas do większego spożycia trunków podczas imprez dowodzą Hannah Hamilton i Tracy Deheart z uniwersytetu Loyola w Chicago.

Zapijanie stresu

Nadmierne spożywanie alkoholu jest popularne u wschodzącej w dorosłość młodzieży. Naukowcy na łamach czasopisma “Self and Identity”dociekają przyczyn używania alkoholu przez tą grupę wiekową. W badaniu 195 studentów okazało się, że podczas imprez aż pięć drinków więcej wypijali uczestnicy, którzy mieli niską samoocenę i jednocześnie przeżywali konflikt z przyjacielem, w porównywaniu z osobami z wysoką samooceną. Naukowcy tłumaczą że przez swoją “integrującą” moc alkohol pomaga nam zrekompensować lęk przed samotnością i brakiem akceptacji, zwłaszcza w sytuacji konfliktów z najbliższymi. Wcześniejsze badania wykazały że negatywne doświadczenia mogą powodować zwiększone spożycie alkoholu co jest dla nas sposobem radzenia sobie z emocjami. Lęk przed utratą bliskiej osoby – silniejsze u osób z niskim poczuciem własnej wartości skutkuje podobnie – tłumaczą autorzy badania i sugerują organizowanie warsztatów samoakceptacji dla młodzieży.

Źródło Magazyn Coaching nr 1.2017 autor Małgorzata Osowiecka

Twórzmy Świat do którego inni zechcą przynależeć

Jedź z nami na 7 dniową wyprawę w drodze do szczęścia – już 24 września 2017

About the Author
Translate »