robert.lezak@normanbenett.pl
Tel.: +48 504 104 694

Czym jest coaching ?

Coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia.

Coaching to proces, którego cele jest wsparcie klienta w dokonaniu zamierzonej przez niego zmiany, w oparciu o jego zasoby, umiejętności i doświadczenie.

Przykładowe obszary zastosowań coachingu (źródło Izba Coachingu):

COACHING PRZYWÓDCZY (LEADERSHIP COACHING)
Koncentruje się na pracy z kierownikami, kadrą zarządzającą przedsiębiorstw i organizacji w zakresie rozwoju potencjału związanego z przewodzeniem innym; jednym z możliwych do wykorzystania narzędzi przez coachów jest ocena 360 stopni.

COACHING UMIEJĘTNOŚCI (SKILLS COACHING)
Koncentruje się na pracy ze specjalistami w danej dziedzinie (sprzedawcami, pracownikami działów obsługi klienta itp.), jest ukierunkowany na rozwój umiejętności i jest procesem wyposażania ludzi w narzędzia, wiedzę i szanse, jakich potrzebują, aby się rozwijać i pracować coraz wydajniej; często wykorzystywanym sposobem pracy coacha, jest obserwacja klienta w miejscu jego pracy.

COACHING STRATEGICZNY (STRATEGIC COACHING, EXECUTIVE COACHING)
Jest ukierunkowany na pracę z najwyższą kadrą zarządzającą w obszarze określania kierunku rozwoju i tworzenia strategii przedsiębiorstw i organizacji.

COACHING KARIERY (CAREER COACHING)
Jest skierowany do osób potrzebujących wsparcia w doprecyzowaniu ścieżki kariery zawodowej pozwalającej na wykorzystanie potencjału zawodowego klienta, przy jednoczesnym osiąganiu pełnej satysfakcji z wykonywanej pracy; coachowie kariery pracują wykorzystując między innymi różne narzędzia badania potencjału i predyspozycji zawodowych.

COACHING BIZNESOWY (BUSINESS COACHING)
Koncentruje się na biznesowym rozwoju organizacji – może dotyczyć również pracy z klientami rozpoczynającymi lub prowadzącymi własną działalność przedsiębiorcami.

COACHING OSOBISTY/ŻYCIOWY (PERSONAL/LIFE COACHING)
Jest realizowany poza kontekstem organizacji, na zlecenie prywatnej osoby. Temat coachingu zależy od indywidualnych potrzeb klienta i może dotyczyć realizacji wizji w życiu, przygotowywania planów, budowania zadowalających relacji, zdrowia i prezencji, kreatywności, wolności finansowej, wychowywania dzieci, młodzieży, podejmowania decyzji w kluczowych dla klienta sprawach itd.

COACHING ZESPOŁU (TEAM COACHING)
Jest procesem interaktywnym, koncentruje się na obszarach i celach istotnych z punktu widzenia całego zespołu, jego istotą jest wzięcie odpowiedzialności przez członków zespołu za zespół jako całość, za realizowanie wspólnych celów i wartości.

COACHING GRUPOWY (GROUP COACHING)
Jest procesem prowadzonym metodami pracy warsztatowej, nastawionym na indywidualną pracę każdego członka grupy nad istotnymi dla niego obszarami i celami.

Zobacz co o coachingu w czasie podróży mówią sami uczestnicy

KarolSerdecznie Wam Dziękujemy za przewspaniałą podróż. Nigdy wcześniej nie spędziliśmy tak wspaniałych chwil w tak różnorodnym i fantastycznym gronie. Nowe doznania i refleksje pobudzają nas do kreowania nasze drogi szczęścia.

Karol

AniaSuper, super i super a nawet, jak mówi Maciek – cudownie 🙂 Wspaniały wyjazd, który pozwolił nam zrozumieć istotne kwestie w naszym życiu, ale przede wszystkim poznać wspaniałych ludzi, z którymi mogliśmy przeżyć naszą przygodę > to był jeden z ważniejszych darów

Ania, Manager

MartaDZIĘKUJĘ !!! Drukowanymi, gdyż Pozwoliliście mi na: może to złe sformułowanie, ale (świadome ale:)) dzięki Wam czuję się spełniona, uwolniona i szczęśliwa. Zintegrowałam się z jedyną z części swojego Cienia. Doznałam „wspólnoty” fantastycznego doznania dzielenia się radością i spostrzeżeniami z ludźmi mi bliskimi teraz i otaczającymi mnie w danym czasie. Dziękuję za to, gdyż bardzo brakowało mi tej „integracji” i „wspólnoty”. Doznania nie wpływają na nasze życie, jeśli nie mamy (nie możemy) się tym dzielić. Dziękuję za wsparcie i za pomoc. Byliście jak „Aniołowie Stróżowie” podczas mojej wędrówki. Dzięki wam dotarłam do portu, pośredniego, ale zawsze to coś. Mam nadzieję i chęć, aby inne podróże kontynuować z Wami. DZIĘKI

Marta, Specjalista

KarolinaDziękuję za wspaniałą podróż bohatera, która mimo, ze trwała 7 dni będzie trwała teraz do końca świata i jeden dzień dłużej. Mój bohater wyjeżdżał z małym „ b” na początku, wrócił już z dużym B.  I co więcej z każdą chwilą to „ B” jest coraz większe i wciąż pączkuje. Teraz mój BBBBBohater widzi coraz więcej innych Bohaterów i chce razem z nimi podróżować. Wykonujecie wspaniałą pracę! Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Karolina
Translate »